اطلاعات تماس

آدرس کارخانه :
تبریز ، شهرک صنعتی شهید رجایی جنوبی، 20 متری اول
 • تلفکس:041-34201490
 • تلفن تبریز (کارخانه):041-34208474
 • تلفن تبریز (کارخانه):041-34208475
 • تلفن تبریز (کارخانه):041-34208476
 • تلفن تبریز (کارخانه):041-34204361
 • تلفن تبریز (کارخانه):041-34204362
 • موبایل:09141157137
 • ایمیل: Khalighshoes@gmail.com
آدرس تهران :
تهران، بازار تهران ، چهارسوق بزرگ، مقابل دفتر پست، پلاک 130
 • تلفن تهران:021-55613179
 • تلفن تهران:021-55620392
 • فکس تهران:021-55613767

فرم تماس